English
広島市立大学 
芸術学部 

講師 
青木 伸介 
アオキ シンスケ 
Aoki Shinsuke